Soort fysiotherapie Dekking basisverzekering? Eigen risico?
Fysiotherapie in verband met een chronische aandoening die staat op de ‘chronische lijst Ja, volledige dekking op basis van de indicatie op de chronische lijst. Ook de eerste 20 behandelingen die gelden per indicatie worden direct vergoed door de verzekeraar. Nee
Fysiotherapie in verband met artrose aan de knie of heup Zie tabel volwassenen Nee
Bekkenfysiotherapie bij urineverlies Zie tabel volwassenen Nee
Fysiotherapie voor de behandeling van etalagebenen Zie tabel volwassenen Nee
Fysiotherapie tijdens een ziekenhuisopname Ja, voor zover er behandelingen nodig zijn Nee
Overige fysiotherapie Ja, vergoeding van de eerste 9 behandelingen. Indien dit noodzakelijk is, kan er na toestemming ook nog aanspraak worden gemaakt op 9 extra behandelingen. De aanvullende verzekering dekt eventueel nog meer behandelingen, mits bijverzekerd. Nee